Klantwaardering: 8,3

Unieke en effectieve totaalmethode

Maakt u zich zorgen over uw scheiding? Het Scheidingskantoor beschikt over eigen zelfontwikkelde unieke totaalmethode om u bij uw scheiding zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Rust, duidelijkheid en overzicht in 6 stappen

 • Gratis
  intakegesprek 1.
 • Wensen en
  Inventarisatie 2.
 • Financieel
  overzicht 3.
 • Ouderschaps
  plan 4.
 • Opstelling
  Convenant 5.
 • Juridische
  Afwikkeling 6.

Gratis intake gesprek

Gratis intake gesprek, nauwkeurige inschatting van kosten

Bij ieder traject wordt vooraf een heldere all-in kosteninschatting gemaakt, toegespitst op de situatie.
Het eerste intakegesprek is zal zo’n 30-45 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er komen vier hoofdthema’s alvast kort aan de orde:
 • Inkomen & vermogen
 • Kinderen
 • Pensioenen
 • Woning
Dit intakegesprek is vrijblijvend en kan eventueel bij u thuis plaatsvinden.

Inventarisatie

Inventarisatie

Na het intakegesprek brengen wij uw wensen in kaart en volgt een nadere inventarisatie van de vermogensbestanddelen, huwelijkse voorwaarden, schenkingen, etc.

Financieel overzicht

Financieel overzicht

Op basis van de beschikbare documenten en uw wensen doen wij een voorstel voor een mogelijke verdeling van het vermogen. Daarbij kunt u denken aan:
 • de (on)mogelijkheden van overname van de woning
 • de mogelijkheden en gevolgen voor uw pensioenregelingen
 • de mogelijkheden en gevolgen voor uw lijfrenteverzekeringen
 • de mogelijkheden en gevolgen voor uw kapitaalverzekeringen
 • de gevolgen van overlijden na de echtscheiding
 • berekening van de alimentatie (inclusief uitgebreide toelichting!)
 • beantwoording van uw praktische, financiële en fiscale vragen
Bovendien zorgen wij voor:
 • begeleiding van het proces en bewaken van de tijdslijnen
 • onderhouden contacten met taxateur, notaris en andere professionals

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Heeft u kinderen, dan zorgen wij voor een ouderschapsplan als onderdeel van het convenant. In dat plan staan onder andere de afspraken over:
 • alimentatie
 • ouderschap
 • hoe om te gaan met ziekte
 • schoolkeuze
 • verzorging
 • communicatie tussen de ouders

Covenant

Covenant

Zodra er overeenstemming is bereikt over de kinderen en de verdeling, verrekening en verevening van uw financiën wordt er een convenant opgesteld.

Afwikkeling

Afwikkeling

Tenslotte zorgen wij voor de afhandeling van de scheiding: Verzending stukken naar de advocaat, die het convenant indient bij de rechtbank en als laatste de inschrijving van de echtscheiding bij uw gemeente.

Vooraf een heldere all-in prijsopgave

 • Vrijblijvende kosteninschatting op basis van uw situatie
 • Focus op het brede plaatje, van financiën tot kinderen en alimentatie
 • Neutraal en duidelijk, maar ook menselijk en fair
 • Speciale aandacht voor de positie van het kind

Onze mediation in 3 minuten

Aan onze kennismakingsvideo wordt nog hard gewerkt. Wij plaatsen deze binnenkort online.